Phục Hình Răng

Phục hình cố định trên implant: 

Implant giống như một chân răng giả thay thế cho phần chân răng đã mất. Sau đó, gắn một chiếc răng giả hoặc một cầu răng giả liên tiếp nhiều răng bị mất lên chân răng implant đó. Giải pháp này hiện nay được coi là giải pháp hoàn hảo nhất cho người mất một răng, mất nhiều răng hoặc mất toàn bộ hàm vì tính tiện lợi, lâu dài và thẩm mỹ cao. 

Đoạn clip trên mô tả cấy ghép implant cho trường hợp mất 1 răng và hình chụp phim khi implant hòa hợp với xương hàm.