• Nha Khoa Tú Xương

    Địa chỉ : 51A Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP HCM

    Điện thoại : +84 (8) 73063838 - Hotline: 0902 559 888

    Website : elitedental.com.vn / nhakhoatuxuong.com / tuxuongdental.com

    Mail : inquiry@elitedental.com.vn

Liên hệ