rgtl

Hàm giả tháo lắp (29/05/2015)

Phục hình tháo lắp (hay còn gọi là hàm giả) là phương pháp phục hình làm lại những răng đã mất và cả các mô nướu liên quan, giúp nâm đỡ cơ môi, má, giảm móm và nếp nhăn quanh miệng.

images (1)

Phục Hình Răng Thẩm Mỹ (29/05/2015)

Phục hình răng là giải pháp giúp khôi phục lại hình dạng mới hoặc hình dạng ban đầu cho các răng bị sâu lâu ngày dẫn đến vỡ lớn không thể trám lại bằng các phương pháp trám thông thường, hoặc răng tối màu, hay có hình dạng không thẩm mỹ.